Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

କବିତା ମୁଁ ନବନୀତା – କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା

ନିଦ୍ରାବତୀ କୋଳେ ଶୁଅନାହିଁ ଭୋଳେ ଡାକେ ମୁଁ ତୁମ କବିତା, ନିଃସଙ୍ଗତା ପଣ କରିବାକୁ ଦୂର ଦେଇଥିଲ ମୋତେ କଥା ଘନ ନିଶିରେ ଉଠେ କଳ୍ପନା ଲହରି ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଅଲିଖିତ ଇସ୍ତାହାର – କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା

ସମୟର ଅଙ୍କେ ଭାବନା ପଲଙ୍କେ ତୁମ ପଥ ଅନୁସରି ଭୁଲିଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜ ପଥ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ଝୁରିଝୁରି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କ୍ରୂର କାଳ ଅଭିଶାପେ ଶିଳା-ସୁନ୍ଦରୀର ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଜୀବନର ମୃଦୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ – କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା

ଏ ଜୀବନ ପରା ତୈଳଚିତ୍ରଟିଏ ପ୍ରତି କାବ୍ୟନାୟକର କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ଭାବ ଅସୁମାରି ରାଜବଧୂ ବୈଶାଳୀର l ଜୀବନଟା ଏକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ଜହ୍ନ ସ୍ମୃତି ଗନ୍ତାଘର ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଏ ଛୋଟ ମାଗୁଣି ମୋର – କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା

ପ୍ରତି ମାନବର ହୃଦେ ଜନ୍ମ ହେଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଚେତନା, ଭ୍ରାତୃପ୍ରେମେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ ସଭିଏଁ ଏହି ମୋ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା l ବନ୍ଧୁତାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଚାହିଁଛି ସ୍ଵପ୍ନସୁନ୍ଦରୀ – କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା

ଉତ୍ତାଳ ସାଗର ଢେଉରେ ଖେଳୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟତମର ଛବି କମନୀୟ କାନ୍ତି ଦୋଳାୟିତ ହୋଇ ରତିରସେ ହୁଏ ଭାବି ମଧୁ ମଳୟ ଦିଏ ସୁରଭି ବିତରି ମୋହିନୀ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ମୃଦୁ କମ୍ପନ – କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା

ଭାଦ୍ରବରେ ଭରା ନୀଳ ନବଘନ ଶୋଭିତ ମଧୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ନବ ଆଲୋଡ଼ନେ ପୁଲକେ ପରାଣ କଳ୍ପନାସ୍ରୋତେ ଅଧୀରେ ଭରା ଶେଫାଳି ମୋହେ ବିମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଚାରୁ ଚିତ୍ରଭରା ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ