Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ଦୁଃଖି ମଣିଷ – ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଦୁଃଖି ମଣିଷ ମୁଁ କାହିଁକି ମାଗିବି ସୁଖ ମତେ ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ମରେ ସାହା ମୋର କେହି ନାହିଁ ସୁଦୟା କର ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କବିତା – ଶେଷ ନିଦ୍ରା – ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଜଳି ଜଳି ଯିବ ଶରୀର ଜୁଈରେ ଉଡିଯିବ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ସହୋଦର ଏକଜୁଟ ହେବେ ମଶାଣି ରହିବ ସାକ୍ଷୀ(୦)ଗର୍ବ ଅହଂକାର ଚୁର୍ଣ୍ଣିଭୂତ ହେବ ନଥିବ ଆଉ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କବିତା – ସଜବାଜ – ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସରିଗଲା ଦିନ ଯିବ ସେ ବାହୁଡି ଫେରିବନି ଆଉ ସେହିଏଇ ଜନମର ଅଭିନୟ ସାରି ମଂଚରୁ ବିଦାୟ ନେଇ(୦)କେତେ ପରକାରେ ରଙ୍ଗ ମାଖି ହୋଇ ବିତାଇଲୁ ଯେତେ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କବିତା – ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଗାନ – ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ବିଜ୍ଞାନ କର ତାର ଜୟଗାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମଜନମ ଲଭିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ କଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ  ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ସେ ଆମ ସାମନ୍ତ,,,ବିଜ୍ଞାନ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କବିତା – ସଂସାର ନିୟମ – ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସରି ସରି ଗଲା ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ          ଲିଭି ହେବ ଯେ ପାଉଁଶ ଘୋଟି ଆସିଲାଣି ମୋ ଜୀବନ କକ୍ଷେ        ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କବିତା – ବିଶ୍ଵ ମୂର୍ତ୍ତି – ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଜୀବ ଛାଡି ଯିବ ହେ କଳା ସାଆନ୍ତ          ଦିନ ଗଡି ହେଲା ରାତି ସମୟ ଆସିଲା ଯିବି ମୁଁ ବାହୁଡି         ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ