Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
page
Filter by Categories
ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ
ବଣମଲ୍ଲୀ ୱେବ ପୋଷ୍ଟ

ଜାଣେନା ମୁଁ – ଡଃ ମାଙ୍ଗଳିକା ମହାପାତ୍ର

ଜାଣେନା ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେରଖିଛି କି ଭୁଲିଛି..!! ହେଲେ ଏତିକି ଜାଣେ ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛି... ଜାଣେନା ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରୁଛି ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ନୀରବତାର ଭାଷା – ଡଃ ମାଙ୍ଗଳିକା ମହାପାତ୍ର

ଆଖିରେ ତୁମର ସମ୍ମୋହନର ନିଶା କବିତା ରେ ତୁମ ସଦା ପ୍ରେମର ଭାଷା ମନରେ ତୁମର ଅସରନ୍ତି ଆଶା ରଖେନି ତୁମଠୁ କେହି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଓଠରେ ତୁମର ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ସ୍ମୃତିର ଗନ୍ତାଘର – ଡଃ ମାଙ୍ଗଳିକା ମହାପାତ୍ର

ବହୁଦିନ ପରେ ଆଜି ତୁମ ସହ ଦେଖା ହେଲା ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲ ୟାଡୁ ସାଡୁ ବହୁତ୍ କଥା ଗପିଲ ନା' ମୋ ମନ ଭାବକୁ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଶୀତ ଆସୁଛି – ଡଃ ମାଙ୍ଗଳିକା ମହାପାତ୍ର

ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ଶୀତ ମଳୟ ପବନ କାନେ ଗାଉଛି ଗୀତ ମନେ ପଡୁଛ ଗୋ ଆଜି ତୁମେ ମିତ ମୁଁ ତୁମର ବୋଲି କହିଥିଲ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା – ଡଃ ମାଙ୍ଗଳିକା ମହାପାତ୍ର

ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା କିଏ ସେ ...!! ନିଶିଥ ରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ତା' ପାଇଁ କଣ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ନଈ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ସହର – ଡକ୍ଟର ମାଙ୍ଗଳିକା ମହାପାତ୍ର

ଏଇ ସହରରେ ... ଅଝଟିଆ ପବନ ବହେନା ସୁରଭିତ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆସେନା କାଗଜି ଫୁଲର ମାୟାରେ ସଭିଏଁ ବିଭୋର ... ଏଠି କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ