Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
page
Filter by Categories
ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ
ବଣମଲ୍ଲୀ ୱେବ ପୋଷ୍ଟ

ଭାରି ଭଲଲାଗେ – ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ଭାରି ଭଲଲାଗେ ଗାଆଁ ସକାଳ ଭାରି ଭଲଲାଗେ କଂସେ ପଖାଳ ଭାରି ଭଲ ଏଇ ଖରା, ଭଲଲାଗେ ବୋଲି ବରଷା ବସନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ ଧରା ।। ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଶିଶୁ କବିତା – ଭଲଲାଗେ ଯେଵେ – ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ଭଲଲାଗେ ଯେବେ ଆକାଶଟା ସାରା କଳା ମେଘ ଗଲେ ଘୋଟି ଭଲଲାଗେ ଯେବେ ସେଇ ମେଘ ପୁଣି ଭିଜେଇଲେ ଆସି ମାଟି । ଭଲଲାଗେ ଯେବେ ଫୁଲ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କବିତା – ଶପଥ – ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ଯେତେ ରାଗରୁଷା ମାନ ଅଭିମାନସବୁକୁ ପଛରେ ପକେଇଆସ ନାଚି ଗାଇ ଖୁସିରେ ଝୁମିବାହାତକୁ ହାତରେ ମିଶେଇ ।ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ମନରୁ ପାଶୋରିନୂଆକୁ କରିଵା ସ୍ୱାଗତସେଵା ମନନେଇ କରିବାକୁ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କବିତା – ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକା – ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକାକେବେଯଦି ତୋର ସାଥେ ଦେଖାହୁଏଚାହିଁଦେବୁ ଟିକେ ବୁଲିକହିବିନି କେବେ ତୁଯେ ଥିଲୁ ମୋରପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକା ବୋଲିଝରିଯିବ ଯଦି ଆଖିରୁ ଦିଟୋପାଝରିଗଲେ ଝରିଯାଉକିଏ ଜାଣେ ପୁଣି କୋଉ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କବିତା – ପବିତ୍ର ପାପ – ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ପବିତ୍ର ପାପତୋପାଇଁ ଲେଖେ ମୁଁହଜାରେ କବିତାଲେଖେ ମୁଁ ହଜାରେ ଗପତୁଯେ ଥିଲୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶବଦତୁମୋର ପବିତ୍ର ପାପତୋପାଇଁ ଫଗୁଣ ଯୋଉଠି ସେଇଠିଋତୁ ଲାଗେ ଭାରି ମିଠାସେ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କବିତା – ଫଗୁଣ ଜଳୁଛି – ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ଫଗୁଣ ଜଳୁଛି......ମେଘ ପଣତରେ ଆକାଶଟା ଆଜିଯାଇଛି ଘୋଡେ଼ଇ ହୋଇସୂରୁଯ ଲୁଚିଛି ବଉଦ ଗାଆଁରେସକାଳକୁ ଠକି ଦେଇ ।କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିଟିପଡିଛି କାମୁଡି ମାଟିକ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର ଦେଇଛି ଲୋଟେଇପାରୁନି ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ