Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
page
Filter by Categories
ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ
ବଣମଲ୍ଲୀ ୱେବ ପୋଷ୍ଟ

ଏଣୁତେଣୁ – ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା

ଦୁଃଖ ର ଜାତି ନାହିଁ ସୁଖ ର ରାତି ନାହିଁ !! ଫୁଲ ର ତାତି ନାହିଁ ପଗୁଣ ର ସାଥି ନାହିଁ !! ବୁଢିଆଣୀ ର ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କୁହୁଡି ବାଡ଼ – ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା

ପାହାନ୍ତି ଜହ୍ନ ଘୋଡି ହେଇଚି ମାଡ଼ି ଆଉଚି ଜାଡ଼ ନଈ ଏପାଖେ କୁହୁଡ଼ି କାନ୍ଥି ତୋଳି ଦେଇଛି ବାଡ଼ !! ଗାଧୁଆ ତୁଠେ ଦୁଶୁନି ଆଉ ତୁମ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଆଫା – ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା

ସରିବ ସରିବ ହଉଚି ଦିନ ସରିନି, ଆସିବ ଆସିବ ହଉଚି ସଞ୍ଜ ଆସିନି !! ପବନ ଧୂଳି ଝାଡୁଚି ଗଛପତ୍ର ଡାହିଡାଳରୁ ଜହ୍ନ ଉଇଁବ ଉଇଁବ ହଉଚି ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ