Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ଅଣୁଗଳ୍ପ- ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ପାନ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ରମେଶ କହୁଥିଲେ.., - ସବିତା, ପୁଅ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ନା ୟା ଭିତରେ.., - ହଁ, ସମୟ ଯେ କୁଆଡେ ବିତିଯାଉଛି ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ତୁ ଆଉ ମୁଁ – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଅମା ଅନ୍ଧକାରେ ସେଇ ଅଦେଖା ରାଇଜରେ ଭିଜୁଥିବା ପ୍ରୀତିର ବର୍ଷାରେ କାମନାର ଉଷ୍ମତାକୁ ନେଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହୁରେ।। ତୁ ଆଉ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରଣାମ ଘେନ – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ପ୍ରଣାମ ଘେନ ହେ ନିଳାଦ୍ରିବିହାରୀ ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ, ଶେଷ ନିଃଶ୍ବାସଟା ଥିବା ଯାଏଁ ପ୍ରଭୁ ଭଜିବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନିତ୍ଯେ।୧। ହେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଙ୍ଗଂଲ କର ହେ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଜୀବନର ଅର୍ଥ – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବଦଳିଗଲାଣି ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଚ଼କାଡ଼ୋଳା, ଅର୍ଥ, ଲୋଭ, କାମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ଯ ହୋଇ ଭାସେ ଭେଳା ଭେଳା।୧। ଅଧର୍ମ ପଥରେ ନିଅନାହିଁ ସ୍ବାମୀ ନାହିଁ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଜୀବନର ଅର୍ଥ – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବଦଳିଗଲାଣି ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଚ଼କାଡ଼ୋଳା, ଅର୍ଥ, ଲୋଭ, କାମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ଯ ହୋଇ ଭାସେ ଭେଳା ଭେଳା।୧। ଅଧର୍ମ ପଥରେ ନିଅନାହିଁ ସ୍ବାମୀ ନାହିଁ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ମାଆ – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଆଜି ମନ ଓ ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଧରୁ ସେହି ସ୍ନେହ ବୋଳା ମାଆ ନାମଟି।୧। ତା'ର ଅଛି କି ଆରମ୍ଭ!! ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ