Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
page
Filter by Categories
ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ
ବଣମଲ୍ଲୀ ୱେବ ପୋଷ୍ଟ

ପ୍ରବନ୍ଧ – ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

କୌଣସି ଏକ ଜାତି, ଦେଶ, ସମାଜ ଅବା ବିଶ୍ବର ପ୍ରକୃତ ପରିଚ଼ୟ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ବାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । କୈଣସି ଏକ ଜାତିର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଅଣୁଗଳ୍ପ – ଆମ୍ବତୋଟା – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ସେଦିନ ଖରାବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ଯାଙ୍କକୁ କିଛି ପଇସା ଜମା କରିବାକୁ । ରୁଦ୍ର ସନ୍ନ୍ଯାସୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ଯ ଯେ ତପସ୍ବୀଙ୍କ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଜୀବନର ଅନ୍ତେ – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ଜୀବନର ଅନ୍ତ ସମୟ ଆଜ ହେଲା ଆଗତ, ପ୍ରଶ୍ବାସ ବାୟୁରେ ମିଶଇ ଭଲ ମନ୍ଦର ଚ଼ିତ୍ର ।। ସେ ଚ଼ିତ୍ରେ ଭାଷଇ ମୋହର ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଅଣୁଗଳ୍ପ – ଗୋଲାପି ତୁଳୀ – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ବାରବାର ଦେଖୁଥିଲେ ଆଇନାକୁ । କେଜାଣି କାହିଁକି ମୁହଁର ଭାବ ଅବା ମୁହଁର ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବା ଶୀଥିଳତାକୁ ପରଖୁଥିଲେ ନିଜର, କାଚ଼ର ସେପଟ ପାଖେ ଥିବା ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ରାଧାର ପ୍ରଶ୍ନ – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ଆହେ ଚ଼ନ୍ଦ୍ରମା ତୁ ଯାଇ ବେଗେ କହ ଆସିଅଛି ତା’ର ସନ୍ଦେଶ ସମୂହ, ଲୁହ ବହି ଲେଖେ ତୁଳୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତୁଳୀ କହେ ରାଧା ଚ଼ାହିଁଛି ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରତି ରାତିରେ – ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ

ସେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତି ରାତିର ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ଯରୁ ଏ ବେଦନାସିକ୍ତ ଛାତିରେ ଅମୃତର ଜଳ ସିଞ୍ଚନାର୍ଥେ ଏ ଶୂନ୍ଯ କୋଠରୀକୁ।। ଦୁଇଠୋପା ଉଷ୍ମ ଲୁହ ବହିଯାଇ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ
Loading...