Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
page
Filter by Categories
ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ
ବଣମଲ୍ଲୀ ୱେବ ପୋଷ୍ଟ

ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ – ସରସ୍ଵତୀ ନାୟକ

ଏକ ଶୁନଶାନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ନିଃଶବ୍ଦ, ନିଷ୍ପ୍ରଭ,ନିର୍ଜ୍ଜନ ବେଳାରେ ସସ୍ନେହେ ଅପେକ୍ଷାରତ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରେମିକଟିଏ ମୁଁ ।। ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ଉପନୀତ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ସମର୍ପିଦେବାକୁ ପିପାସା ଆଙ୍କିଚାଲିଛି ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଗଣିତ କୌତୁକ – ସରସ୍ଵତୀ ନାୟକ

ଆସ କୁନିମୁନି ପଢିବ ପାଠ ସଅଳ ସଅଳ ନକରି ମଠ ।। ଗଣିତ ପାଠଟି ଭାରି ସହଜ ମୂଳରୁ ଏହାକୁ ସଭିଏଁ ବୁଝ ।। ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ମୋ ସହର – ସରସ୍ଵତୀ ନାୟକ

ପୁଣ୍ୟ ମହୋଦଧି ଘନଘନ ଗର୍ଜ୍ଜି ଚୁମେ ପୟର ସରାଗେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟର ନାଥ କଳାକାହ୍ନୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅନୁରାଗେ ଫୁଲିଉଠେ ଛାତି ମୋର ବିଶ୍ଵଦରବାରେ ଯା'କୀର୍ତ୍ତି ବିଦିତ ସିଏ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ