Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
page
Filter by Categories
ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ
ବଣମଲ୍ଲୀ ୱେବ ପୋଷ୍ଟ

ମୋ ପ୍ରିୟା ରୁଷିଚି ଭାରି – ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

ଛବି ସୁନ୍ଦରିଆ ନାରୀ ହୋଇଗଲା ମୋ ପ୍ରିୟା ରୁଷିଚି ଭାରି ବେଣୀ ଗଜରାରୁ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇଲା ମୋ ପ୍ରିୟା ରୁଷିଚି ଭାରି । ୦ । ଆଖି ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ମୃତ୍ୟୁ ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁବାର ଥିଲା – ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

ମୃତ୍ୟୁ ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁବାର ଥିଲା ଛୁଅଁ ନାହିଁ ଆଉ ଛୁଅଁ ନାହିଁ ଚେତନାର ସାକୀ ପାଖେ ଏବେ ଠିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ ସବୁ, କର କାହିଁ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା – ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବୀମା – ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

ୟାଡୁ ସାଡୁ ଲେଖି ଗାରିଆ ଖାତା ରାତି ରାତି କବି ନାମକୁ ଜିତା ! ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଲେ ମାନକୁ ଥୁଆ ମାନପତ୍ର ହାତେ ହେଉଛି ଦିଆ ! ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା – ଉପାଧିଆ ନାମ – ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

ବାଣୀପୁତ୍ର ବୋଲି କିଏସେ କହୁଛି ସଂସ୍କୃତରେ କରି ଆଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟର ପୁଣି ଦରବାରେ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହେ ଥୋଡ଼ା ! କବି ଭାରତୀକୁ କିଏ ବୋଲେ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

କବିତା – ଆଗୋ ନିରିମାଖି ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ମୋର – ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

ଆଗୋ ନିରିମାଖି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ମୋର ଚାହଁ ଟିକେ ମୁଖ ତୋଳି ଅଭିମାନ ଆଉ ବଡ଼ କରି ଏତେ ଦିଅନାହିଁ ମନେ ଗାଳି ! କଥା ରଖି ଦିନେ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ