ପ୍ରବନ୍ଧ – ଜୈନଧର୍ମର ନିର୍ଷ୍କଷ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ – ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ଣଣ ସାହୁ

ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ

ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ

ଅଧ୍ୟାପକ, ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ, ମହାନଦୀ ବିହାର ମହିଳା ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ, ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୭୭୪୦୨୮୦

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *