ସମ୍ପର୍କେ ପଡିଲା ଫାଟ – ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ, ଜୟପୁର, ଶାସନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ

You may also like...

1 Response

  1. - ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ,ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ। says:

    ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ।
    ଚମତ୍କାର ।
    ଭଲ ଲାଗିଲା କବିତାଟି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *