ଶାନ୍ତ ସରଳ ମୁଁ ସାନ୍ତାଳ – ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଓ

Gopal chandra Sao

Gopal chandra Sao

ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଓ, ବି.କେ.ସି. କଲୋନୀ, ଦେଉଳି, ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଓଡିଶା ଦୂରଭାଷ : ୯୯୩୭୦୪୬୯୯୮

You may also like...

1 Response

  1. DALURAM SINGH jamdiha Devkund Mbj says:

    ସୀନ୍ତାଳ ମାନଂକ ଉପରେ ଲେଖିଥିବା କବିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର
    ବହୁତ୨ ଧନ୍ୟବାଦ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *