Category: ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା

2

ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା – ମୁଇଁ ତାର ଦିଲକା ରାଜା – ରାଜେଶ ପୂଜାରୀ

Total Reading Count – 95 ଏ ଫଗୁନ ତୁଇଆରେ ମୋର୍ ପ୍ରିୟା କେ ଦେ ରଙ୍ଗେଇ ଏ ଶରାବନ୍ ତୁଇଆରେ ମୋର୍ ସୁନାକେ ଦେ ଭିଜେଇ ଫୁଲେଇ ସଜନୀ ଝାରେ ଆଖିର୍ ପାନି ଗୁମାନୀ ଦିୱାନୀ କିଛି ନାଇଁ ଜାନି ଯେତେ କରି ବୁଝାଲେଁ ହେସି...

0

ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା – ଏଛେନ୍ ଭିଲ୍ ଖୋବ୍ ଭଲ୍ ପାଏସିଁ – ରାଜେଶ ପୂଜାରୀ

Total Reading Count – 31 କିଏ ଜାନିଥିଲା ଯିଏ ହିମାଲୟ ନେବାର ଆଶଫୁଲ ଫୁଟେଇଥିଲା ମନେ ଇ ଠୁଠା କଏଁଚି ଡୁମରି ନୁ ପେଲଘେଇ ଦେବା ଦିନେ ସୁରତା ପନତେ ପରଛା କଲା ଉଜୁର ବଏଠାକେ ଖପ୍ କଲା ଖାପି ଅପରତେର ଅନ୍ଧାର ଝାଁପିନେ। ହେଲେ...

0

ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା – ତୁମେ ମୋର ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ଭୁଲ୍ – ରାଜେଶ ପୂଜାରୀ

Total Reading Count – 25 ଜାନି ଜାନି କାଦୋ ମାଡ଼ଲା ବାଗିର ତୁମେ ମୋର ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ଭୁଲ୍ ଯାହାକେ ନି’ସକେଁ ସୁଧାରି ଯେତେ ଯାହା କରି। ମୋର ଅଜାନତେ ମହା ବିଭୋ ଭିଏଇ ଅଟକୁଟ କରି ବିଟୋବାଟୋ ଫୁଲ ଭମର’ର ଛାଡ଼ପତର ଲେଖେନ ସଁକରେଇ...

1

ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା – ଆଏବ ବଲି – ରାଜେଶ ପୂଜାରୀ

Total Reading Count – 64 ଫଗୁନର ସବୁ ରଂଗ ଉଧାର ମାଗି ଦେଇଛେଁ ବିଛି ତୁମର ଆଏଲା ବାଟେ ଖୁଲା ଆକାଶେ ପୀରତିକରା ତରା ଯେତେକେ ବେହେଲେଇ ଫୁସଲେଇ ଖଂଜି ଦେଇଛେଁ ସ୍ବାଗତ ତରନ କରି ଭରସାର ଚଉଖଟେ। ନୂଆଁ ଭୁଆସେନ ଲେଖେ ଡୋନ୍ ଖେଲୁଛେ...

0

ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା – ତୁମର ଗଲା ଦିନୁ – ରାଜେଶ ପୂଜାରୀ

Total Reading Count – 104 ତୁମର ଗଲା ଦିନୁ ଦାଇ ସାରଲା ଟିକରା ଲେଖେ ମୋର ମନର ବିବରନ୍ କାନଭାସେ ଲମରୁ ନୁହେଁ ଯହ ଲମରୁ ଉବେଲ ଗର୍ହନର ଝିମ୍ କଲା ଘୁରେନ । ସମିଆ ଝରନାରାନୀ ନିଜର ଭାବେ ଯାଏ ଝରି ସୁଖର ଦୁଖର...

0

ତୁମେ ନାଇଁନ ଯେ – ରାଜେଶ ପୂଜାରୀ

Total Reading Count – 59 ତୁମେ ନାଇଁନ ଯେ ସବୁକିଛି ଗୁମସୁମ୍ ଅନୁଖନୁ ଝମକି ଝମକି ବାଏବିଛୋ କଲା ମଲମଲି ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଭିଲ୍ ସମଲେଇ ଗୁଡ଼ିର ଅଚଲ ମାଇକ ବାଗିର ମଚା ତଲେ ଅଜେଇ ହେଇ ପଡିଯାଇଛେ ତୁମ୍ । ଯେଭେ ଯହ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିଲି...