ତୁମେ ଏବେ ମୋର – ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ

SATYARANJAN DAS

SATYARANJAN DAS

ଗାଁ କୁ ଭଲ ପାଉ ଥିବା ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ! ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଗାଁ, ପରିବାର ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ! ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ସହ ପରଉପକାରୀ !! ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ଆଉ 2010 ରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ଯାହାର ଅନ୍ତ ହେବ ଛ'ଅ ଖଣ୍ଡ କାଠ ସହ ମଶାଣିରେ ! ଲାଠିକଟା ,ଓରିଣ୍ଡ କଲୋନୀ ଘର ନ.168 ସହର-: ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା-:ସୁନ୍ଦରଗଡ ପିନ- 770037 ମୋ-: 9090740501

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *