Tagged: Nakali TV Shows

ଏଠି ସବୁ ନକଲି ତେଣୁ ସମାଜକୁ ଅସଲି କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ନକଲି ଟିଭି ସୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଉ । କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିଦ୍ରୂପ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । କେବଳ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଦୟାକରି କେହି ଦେହକୁ ନନେବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ ।